Obsah

Základní škola a Mateřská škola Litenčice

menší vesnická škola, která se nachází pod kopcem Kleštěnec v oblasti malebné Litenčické pahorkatiny.

11.01.2019

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitel 1. stupně ZŠ

Detail

30.11.2018

Muzeum Kroměřížska

vzdělávací program

Detail

25.11.2018

Vzdělávací a poznávací exkurze

návštěva Prahy

Detail

16.11.2018

Chropyňská strojírna

V rámci volby povolání navštívili žáci 9. ročníku ve středu 7.11.2018 výrobní strojírenský závod Chropyňská strojírna a.s.. Nejprve byli předsedou představenstva a jedním z majitelů společnosti Ing. Františkem Kudelou formou zajímavé prezentace seznámeni s historií firmy, jejím vývojem a především současností. Poté nás zaměstnanec společnosti provedl výrobními prostory, kde se mohli žáci seznámit s výrobním programem firmy na vlastní oči, případně klást otázky. Po návratu do Kroměříže vedly naše kroky do Domu kultury Kroměříž. Tady se konala tradiční přehlídka středních škol. Na této se mohli žáci seznámit s bohatou nabídkou vzdělávání na středních školách jak Zlínského kraje, tak krajů sousedních. Součástí přehlídky byly i prezentace zaměstnavatelů.

Detail

25.03.2019

Muzeu Kroměřížska 6., 7. ročník

Expozice Čeští panovníci.

Detail

29.01.2019

Průprava hodů v Tv

Průprava hodů v Tv

sněhová bitva

Detail

24.01.2019

5. reprezentační ples

5. reprezentační ples

školní ples

Detail

11.01.2019 - 28.06.2019

Výběrové řízení

11.01.2019 - 01.01.2020

Plán čerpání rozpočtu 2019

11.01.2019 - 01.01.2022

Střednědobý výhled rozpočtu