Obsah

Základní škola a Mateřská škola Litenčice

menší vesnická škola, která se nachází pod kopcem Kleštěnec v oblasti malebné Litenčické pahorkatiny.

12.04.2019

Zápis k základnímu vzdělávání

Seznam žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jimž bylo vyhověno.

Detail

07.04.2019

Finanční gramotnost - projektový den

vzdělávací akce

Detail

02.04.2019

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitel 1. stupně ZŠ. Nástup od 1.9.2019. V případě potřeby je k dispozici obecní byt.

Detail

11.01.2019

Vyhlášení výběrového řízení

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitel 1. stupně ZŠ

Detail

23.04.2019

Dějepisná exkurze Budapešť

Dne 23. 4. se vybraní žáci druhého stupně zúčastní dějepisné exkurze do Budapešti. Doprovodný program zajišťuje PhDr. Pavelů Kočí

Detail

24.04.2019

Plavání

Od 10.4. budou žáci 3. a 4. ročníku absolvovat plavecký výcvik

Detail

25.04.2019

Lazy Goat

Žáci 3., 4., a 5. ročníku navštíví divadelní představení v anglickém jazyce, které se uskuteční v DK v Kroměříži.

Detail

15.05.2019

Plavání

Od 10.4. budou žáci 3. a 4. ročníku absolvovat plavecký výcvik

Detail

22.05.2019

Plavání

Od 10.4. budou žáci 3. a 4. ročníku absolvovat plavecký výcvik

Detail

29.01.2019

Průprava hodů v Tv

Průprava hodů v Tv

sněhová bitva

Detail

24.01.2019

5. reprezentační ples

5. reprezentační ples

školní ples

Detail

11.01.2019 - 28.06.2019

Výběrové řízení

11.01.2019 - 01.01.2020

Plán čerpání rozpočtu 2019

11.01.2019 - 01.01.2022

Střednědobý výhled rozpočtu