Obsah

Informace k zahájení školního roku

Typ: ostatní
Informace

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Žáci 2. – 9. třídy budou poprvé testováni. Testování proběhne v kmenových třídách v čase 7:50 – 8:20. Po krátké třídnické hodině všichni žáci odchází domů. Žáci 1. třídy přichází na společné zahájení školního roku s rodiči hlavním vchodem školy v 8:00 hodin. Školní jídelna pro žáky školy nevaří.

 

Ve čtvrtek budou ve třídách třídní učitelé. Žáci mají pouze dopolední výuku. Pro žáky již bude připraven oběd. Přihlášení žáci mohou odpoledne trávit ve školní družině. Ranní družina začíná 6:30

 

V pátek již bude výuka probíhat dle platného rozvrhu.

 

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

SCREENINGOVÉ testování na začátku školního roku s frekvencí 3 x po sobě.

Termíny pro 2. – 9. třídu jsou: středa 1.9. pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9. Nastupující 1. třída se bude poprvé testovat 2.9.

K testování budou použity ministerstvem dodané antigenní testy SARS-CoV-2 Antigen Test Kit. Pokud se rozhodne žák použít vlastní certifikovaný test, musí být proveden ve škole.

Testování se netýká žáků:

Očkovaní žáci - 14 dnů po plném očkovaní - je nutné doložit certifikát o očkování

Žáci s ochrannou lhůtou - 180 dnů od 1. pozitivního PCR testu

Žák, který doloží písemný doklad o negativním výsledku testu z certifikovaného odběrového místa (antigenní, PCR) – ne starší 72 hodin.

Ve společných prostorách školy jsou všechny osoby povinny mít nasazenu certifikovanou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

V učebnách mohou být žáci bez roušek.

Žák, který nebude testován, je povinen mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.

V případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele.


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 13:51
Autor: