Obsah

Spolupráce s ostatními subjekty


Spolupráce s obecním úřadem Litenčice     

 • výzdoba vývěsní skříňky na náměstí výtvarnými pracemi dětí

Vedoucí učitelka bude obecní úřad pravidelně informovat o práci školy

 

Spolupráce se základní školou Litenčice společné akce MŠ a ZŠ

 • karneval pro děti leden, únor
 • společná návštěva kulturních akcí dle nabídek

 

MŠ


Spolupráce s 1. třídou ZŠ

 • módní přehlídka s aktovkami první týden v září
 • společná vycházka do přírody - září
 • sportovní hry na víceúčelovém hřišti - duben
 • kreslení na chodníku- květen
 • návštěva 1. třídy s budoucími prvňáčky- červen
 • vzájemné hospitace učitelek MŠ a ZŠ průběžně


Spolupráce se Základní uměleckou školou Zdounky

 • výchovné koncerty žáků a učitelů ZUŠ pro děti prosinec, červen


Spolupráce se Základní uměleckou školou Morkovice dle nabídky

 • využijeme všech nabídek školy


Spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kroměříži

 • vyšetření dětí
 • posuzování školní zralosti dětí dle potřeby
 • poradenská činnost


Spolupráce se SPC pro děti s vadami řeči Brno, pobočka Kroměříž

 • depistáž a diagnostika dětí září, říjen
 • poradenská činnost dle potřeby

 

Spoluprádce s SPC Kroměříž

 • poradenská činnost dle potřeby


Spolupráce s místní knihovnou v Litenčicích

 • návštěva knihovny s prohlídkou dětských knih březen