Obsah

Spolupráce s ostatními subjekty


SPOLUPRÁCE S MĚSTYSEM LITENČICE 

 • výzdoba vývěsní skříňky na náměstí výtvarnými pracemi dětí

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU  LITENČICE

 • karneval pro děti
 • společná návštěva kulturních akcí dle nabídek
 • Školní akademie

MŠ


SPOLUPRÁCE S 1.TŘÍDOU ZŠ

 • módní přehlídka s aktovkami první týden v září
 • společná vycházka do přírody - září
 • sportovní hry na víceúčelovém hřišti - duben
 • kreslení na chodníku- květen
 • návštěva 1. třídy s budoucími prvňáčky- červen
 • vzájemné hospitace učitelek MŠ a ZŠ průběžně

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU ZDOUNKY

 • výchovné koncerty žáků a učitelů ZUŠ pro děti


SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU MORKOVICE - SLÍŽANY

 • výchovné koncerty žáků a učitelů ZUŠ pro děti


SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU KROMĚŘÍŽ

 • vyšetření dětí
 • posuzování školní zralosti dětí dle potřeby
 • poradenská činnost


SPOLUPRÁCE SE SPC PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI BRNO, POBOČKA KROMĚŘÍŽ

 • depistáž a diagnostika dětí září, říjen
 • poradenská činnost dle potřeby

 

SPOLUPRÁCE SE SPC KROMĚŽÍ

 • poradenská činnost dle potřeby


SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ KNIHOVNOU  NÍTKOVICE, MORKOVICE

 • návštěva knihovny s prohlídkou dětských knih březen