Obsah

Základní škola a Mateřská škola Litenčice

menší vesnická škola, která se nachází pod kopcem Kleštěnec v oblasti malebné Litenčické pahorkatiny.

09.09.2019

Plenární schůze Spolku rodičů

akce pro všechny rodiče

Detail

19.08.2019

Informace k zahájení nového školního roku 2019 / 2020

důležitá informace pro žáky i rodiče

Detail

19.08.2019

Seznam výtvarných a jiných potřeb pro žáky

důležitá informace

Detail

06.08.2019

Příměstský řemeslný tábor

prázdninová akce pro děti

Detail

11.07.2019

Návštěva Olomouce

sportovně poznávací akce

Detail

14.10.2019

Vlastivědná exkurze Praha

exkurze žáků 4. ročníku do Prahy

Detail

15.10.2019

Dopravní hřiště Kroměříž

návštěva dopravního hřiště v kroměříži pro žáky 4. ročníku - v rámci dopravní výchovy

Detail

17.10.2019

Úřad práce Kroměříž

návštěva Úřadu práce v Kroměříži v souvislosti s volbou střední školy - určeno žákům 9. ročníku

Detail

29.01.2019

Průprava hodů v Tv

Průprava hodů v Tv

sněhová bitva

Detail

24.01.2019

5. reprezentační ples

5. reprezentační ples

školní ples

Detail

11.01.2019 - 01.01.2020

Plán čerpání rozpočtu 2019

11.01.2019 - 01.01.2022

Střednědobý výhled rozpočtu