Obsah

Základní škola a Mateřská škola Litenčice

menší vesnická škola, která se nachází pod kopcem Kleštěnec v oblasti malebné Litenčické pahorkatiny.

13.10.2020

Výuka od 14.10.2020

V souvislosti s vládním nařízením přechází výuka od 14.10. do 23.10. plně do distančního módu. Třídní učitelé v emailech rozeslali zákonným zástupcům žáků rámcový rozvrh výuky. Výuka bude probíhat prostřednictvím Moodlu, který umožňuje také videokonference. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. Prosíme rodiče, aby dohlédli na zapojení svých dětí do výuky.

Detail

09.10.2020

Výuka od 12.10.2020

V příloze naleznete dopis, který obsahuje úpravu podmínek vzdělávání na 2. stupni v naší škole pro období 12.10.-23.10.2020 . Všichni zákonní zástupci dotčených žáků byli v pátek 9.10. obeslání tímto dopisem

Detail

02.10.2020

Otevření školy

Od pondělí 5.10.2020 je znovu zahájena prezenční výuka. Všichni žáci, kteří nastoupí musí splňovat podmínky, které stanovuje MZ ČR a KHS Zlín. Vzhledem k tomu, že nenastoupí všichni učitelé, bude výuka situována do dopoledních výuky. Školní jídelna bude vyvařovat. Kroužky v rámci ŠK jsou zrušeny. Školní družina funguje v normálním režimu.

Detail

04.09.2020

Rodičovské schůzky

V úterý 8.9.2020 proběhne od 15 hodit schůzka rodičů žáků naší školy. Rodiče budou seznámeni s plánem činnosti školy a s hodnocením předchozího školního roku.

Detail

04.09.2020

Výuka plavání 3. a 4. třída

Od 9.9. budou žáci 3. a 4. třídy každou středu absolvovat výuku plavání.

Detail