Obsah

Zeměpis čtvrtek 8. 10. 

Dekolonizace světazápis zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 15, v pracovním sešitě vypracujte na str. 10 cv. 6, 7, 8, 9. Potřebné informace vyhledávejte na internetu.

Termín splnění středa 14. 10. Děkuji.

 

Zeměpis středa 7. 10.

Kolonizace světazápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 14, vypracuj v pracovním sešitě str. 9 cv. 1, 2, 3, 4, 5 (u cv. 3 a 4 vyhledávejte informace na internetu)

Termín splnění čtvrtek 8. 10. Děkuji.

 

Zeměpis čtvrtek 1. 10.

Ukazatele pro hodnocení úrovně vyspělosti zemízápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 10 a 11 a vypracujte v PS na str. 6 cv. 6 a 7.

Termín splnění středa 7. 10. Děkuji.

 

Zeměpis středa 30. 9.

Chudobazápis - zápis napište do sešitu, v učebnici si přečtěte str. 9 a v PS vypracujte na str. 6 cv. 7, 8.

Termín splnění čtvrtek 1. 10. Děkuji.

 

Ruský jazyk 30.9.

Téma hodiny:  Обращение на "Вы"  (vykání)  Заключение урока 1   (vše je opakování z minulého roku )

1. znuvu si oživte:  vykání v  Rj - uč. str. 20 zelený rámeček, podívejte se na cvič. 3.11 a)/20   - všechny otázky zde uvedené můžeme přeložit třemi způsoby:  můj příklad:    Вы уже познакомились с группой?  1. Už jste se seznámil se skupinou?                                                                                                                                                             2.  Už jste se seznámila se skupinou?                                                                                                                                                           3. Už jste se seznámili se skupinou?

      váš úkol bude: vybrat si 3 otázky z tohoto cvičení  3.11a), které přeložíte podle mého příkladu do sešitu - budete tam mít                      3  otázky v Rj + 9 českých vět 

2.  znovu si zopakujte slovíčka této  1.lekce - máte je napsaná a procvičená z minulého roku (uč. 8-9)  a uděláte si test na ně (ten samý z min. roku)      Tест slovíčka 1. lekce.docx (13.93 kB)

                        Termín odevzdání úkolů  pátek 2.října 

 

Dějepis 30.9. 

Téma hodiny:  Poválečné změny v Evropě a ve světě, mírové konference 

1.  test 1. světová válka   na známky   Test první světová válka.docx (16.57 kB)

2.  uč. (fialová pro 9. ročník)  str.  13-15  přečtěte a zhlédněte prezentaci  Mírová konference v Paříži prezentace.ppt (673.5 kB)

                             k tomu zápis   Mírová konference v Paříži.docx (15.96 kB)

3.  PS str. 5   +  prac. list  pl - mírové smlouvy.pdf (599.02 kB)                       

                                                 Termín odevzdání úkolů  pátek 2.října 

 

Anglický jazyk 29.9.

Téma hodiny:  Good and bad moods

1.  prac. list - poslechová cvičení  s úkoly  - zapíšete do sešitu  Good and bad moods.docx (13.35 kB) 

2.  ústně si projděte v části  Listening  "Good and bad moods" cvičení  b   a napište si do sešitu v části Speaking  Talking about moods      dva krátké dialogy         Scan_20200928_224757.jpg (3.88 MB)

3.   prac. list - procvičení užití gerundia  using gerund in answers.docx (14.91 kB)

4.  prac. list - procvičení slovní zásoby 9. lekce  Revising words unit 9.docx (17.04 kB) , příště bude test na slovíčka na známky 

                           Termín odevzdání úkolů  čtvrtek  1.října 

 

Český jazyk 25. 9.

Možná jste cvičení 9 na str. 8 v učebnicic napsali, ale pokud ne,

tak to prosím udělejte, ať si důkladně zopakujete vlastní jména.

Pokud ho máte napsané, tak mi ho pošlete.

Přečti si důkladně tabulky na str. 107-108 v učebnici a poté doplň

správná tvrzení ve cv. 5 na str. 4 v PS.

Poté si přečti ukázku U zubaře na str. 108 a vyřeš úkol b.

Vypracuj do 29. 9. Děkuji.

 

ICT čtvrtek 24. 9.
Zadání úkolu najdete na Moodlu, adresa moodle.zslitencice.eu

 

Český jazyk 24. 9.

Přečti si v učebnici kapitolu o slovanských jazycích na str. 106 -107.

Udělej si do sešitu krátký zápis. Poté vypracuj úkoly na str. 4 v PS a konkrétně 1- 4.

Splň do 25. 9.

 

Ruský jazyk z 24.9.

Téma hodiny:  Павел и Петя пишут о себе

1.  procvičení "Какое сегодня число?"   PS cvič. 8/9  

2.  procvičení přít. a min. času sloves  PS cvič. 9 a), b), 10 a) /9-10

3.  slibovala jsem vám diktát na známky, takže uděláme jinou variantu - přepíšete psacím písmem čitelně do sešitu cvičení  3.7 z uč.  str. 17  "Петя говорит о себе" -   pouze prvních 5 řádků  a toto oznámkuji

                                                                Termín odevzdání úkolů úterý 29.září

 

Dějepis z 24.9.

Téma hodiny:  Svět a ČSR po 1. světové válce -  Dozvuky války 

1.  příprava na test 1. světová válka a vznik Československa   Opakování k testu 1. světová válka.docx (14.92 kB)     

2.  uč. pro 9. ročník fialová  str. 12  přečtěte a zhlédněrte prezentaci Dozvuky 1. světové války prezentace.ppt (1.63 MB)

               k tomu zápis   Dozvuky 1. světové války.docx (15.31 kB) 

3.  PS pro 9. ročník  fialový    str. 3 - 4           

                                                 Termín odevzdání úkolů úterý 29.září

 

Anglický jazyk z 24.9.

Téma hodiny:  Gerund 

1.  zápis do sešitu : Gerundium  podle naskenovaného materiálu Scan_20200923_230723_001.jpg (4.96 MB)                                                                                                                                                 Scan_20200923_230723_002.jpg (4.93 MB)

    v tomto materiálu máte i slovíčka 9. lekce -napište do slovníčků a učte se je 

2.  PS  procvičeni užití gerundia -  cvič. 6,7,8 str 59 - 60

3.  podle naskenovaného materiálu udělat cvič. 5 (stačí jen do sešitu napsat odpovědi ve tvaru např. 1c,  2h,  3a... ) a cvič. 6                                                                        Scan_20200923_231822.jpg (4.66 MB)

                                      Termín odevzdání úkolů pátek 25.září

  

Zeměpis čtvrtek 24. 9.

Regionální nerovnostizápis - zápis napište do sešitu, vypracujte úkoly v PS str. 4 cv. 1, 2.

Termín splnění středa 30. 9. Děkuji.

 

Zeměpis středa 23. 9.

Rozdíly ve vyspělosti zemízápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 8, vypracujte v PS str. 5 cv. 3, 4.

Termín splnění čtvrtek 24. 9. Děkuji.

 

Český jazyk 22. 9. - literatura

Přečti si text ze str. 10-11 v čítance, který je ukázkou tzv. symbolismu. Pro jistotu si ješt přečti

i tabulku, co to symbolismus je. Po důkladném přečtení se pokus odpovědět

na otázku 2 pod textem. Určitě si do zápisu také uveď, že se jedná o ukázku

dramatu / neboli divadelní hry /.

Poté si přečti i další text ze str. 11 Desátá elegie, napiš její název

a odpověz na úkoly nad básní.

Budou následovat úkoly z mluvnice.

Splň do 24.9.

 

Přírodopis 21.9.

Téma hodiny do školního sešitu je Vlastnosti minerálů; učebnice str. 16 až 18, přečíst a napsat shrnutí do školního sešitu. Dále vypracovat příslušná cvičení v PS ( bohužel nevím přesná čísla cvičení, protože jak víte mám jiný, tak si musíte pomoci názvy témat na boku stránky). Termín zaslání vypracování je 27.9. na můj mail smazinkovazs@seznam.cz.

Chemie 21.9.

Téma hodiny do školního sešitu je Látková koncentrace; učebnice str. 15 až 17. Přečíst a do školního sešitu napsat shrnutí str. 17. Dále vzorce ze str. 16 v červeném rámečku. Při čtení se zamyslet i nad uvedenými výpočty příkladů. PS si doděláme po návratu do školy. Připomínám, aby jste si zopakovali značky prvků, vzorce kyselin a zásad. Kontrolu splnění úkolů si uděláme ve škole.

 

matematika 21.9.

V rámci opakování si vypracujte v učebnici Matematika pro 9. ročník 1 na str. 6 cv. 3A, cv. 4A, cv. 5, Ti co míří na střední školu i cv. 6

Zpracujte do sešitu, za 14 dní, kdyý přijgrte do školy to odevzdáte. Nezapomeňte, že je možno zkontrolovat výsledky v učebnici.Termín do 28.9. Dělejte to průběžně, ať se vám to nehromadí.

Dotazy zasílejte na adresu svecjzs@seznam.cz

 

 

Ahojte děcka,

tak už zase máme výuku na dálku,  vše a všechny úkoly, co budu posílat, vyžadují vaši aktivní účast, účast na nich je povinná ze zákona, buďte si toho vědomi a pracujte poctivě a pravidelně, vše bude kontrolováno. Doufám, že tato divná doba bude trvat jen do 2. října a  pak se opět sejdeme ve zdraví ve škole. Tak se pusťte do práce.   Vše mi pište na můj mail: rkorenkova@seznam.cz.

 

Angličtina z 21.9.

Téma hodiny:  California dreams 

1.  odevzdáte mi do středy 23. září domácí úkol z pátku 18. září: Grizzly Bear a Moose s  vypracovanými odpověďmi na těch 12 otázek, (myslím 6 odpovědí na Grizzly Bear a 6 odpovědí na Moose).  Jen upozorňuji, že to bude čitelné!!!  a pěkně formulované věty , to bude předmětem známky, třeba mi to pošlete ve Word  souboru,  to bude nejlepší, budu ty odpovědi známkovat . 

2.  Uděláte si quiz o Kalifornii, kontrolu správných odpovědí budete mít hned online  na konci souboru, těchto 10 odpovědí  si přepíšete do sešitu.                                  https://www.tinkerbellchime.com/elcivicscaliforniacoin/CA_Facts.html

posílám ještě soubor  "Mind Map California" (dávala jsem vám jej v červnu), pro lepší orientaci v Kalifornii,  ten si nalepte do sešitu.

                                                                 california mind map.docx (544.3 kB) 

3.  Uděláte podle nascanovaného souboru "California Dreams"  odpovědi na  8 otázek písemně do sešitu - stačí jen krátké odpovědi.

                                                                 Scan_20200921_064137.jpg (4.95 MB)

4.  PS:   8. třída -  cvičení  3,4/58 

    z pátku máte mít vypracovaná cvičení str. 57, posílám scan se správnými odpověďmi, podívejte se a opravte si. 

                                                                  Scan_20200921_075844.jpg (1.67 MB)

                                           Termín  odevzdání úkolů   středa 23. září 

 

Dějepis z 21.9. 

Téma hodiny:  Opakování: 1. světová válka, vznik Československa

1.  udělat PS  (8. třída) str. 65 "Opakování - svět spěje ke světové válce"  a str. 66-68 "Závěrečné opakování"

     udělat pracovní listy: 

"Obecné shrnutí"   https://www.davidmikolas.cz/dejepis/pracovni_listy/devitka/pl_26-ww1-obecne_shrnuti.pdf

"Oběti války"  https://www.davidmikolas.cz/dejepis/pracovni_listy/devitka/pl_15-ww1-obeti.pdf

"Kdo byl kdo"  mocnosti       https://www.davidmikolas.cz/dejepis/pracovni_listy/devitka/pl_24-ww1-kdo_byl_kdo-mocnosti.pdf

"Kdo byl kdo"  Češi a Slováci     https://www.davidmikolas.cz/dejepis/pracovni_listy/devitka/pl_25-ww1-kdo_byl_kdo-cesi_a_slovaci.pdf

2.  z minulé hodiny máte mít vypracovaný  PS str 64,  posílám scan  se správnými odpověďmi  Scan_20200921_085234.jpg (3.58 MB)

                                              Termín  odevzdání úkolů   středa 23. září