Obsah

Školní jídelna


Informace k povinnosti označování alergenů v ŠJ podle platné legislativy od 13.12.2014


Informace pro rodiče k platbě stravného

Úhrada stravného: bezhotovostně na bankovní účet školy ( 181986576/0300 )                                    nebo poštovní poukázkou typu A.

Při platbě je nutné vždy uvést variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka.

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte na čísle 773 228 247 nejpozději do 7.30h.

 

Ceny obědů a doplňkového jídla podle  Vyhlášky č.107/2005 Sb o školním stravování, platné od 1.9.2018

Žáci ZŠ  7 - 10 let: 20 Kč

Žáci ZŠ 11 - 14 let: 23 Kč

Žáci ZŠ 15 a více let: 27 Kč

Dospělí strávníci ( zaměstnanci + bývalí zaměstnanci PO ): 27 Kč

Cizí strávníci: 53 Kč

MŠ do 6 let: 7 Kč + 16 Kč + 7 Kč ( ranní svačina + oběd + odpolední svačina ) = 30 Kč

MŠ 7 letí : 8 Kč + 20 Kč + 7 Kč ( ranní svačina + oběd + odpolední svačina ) = 35 Kč

Cena stravného je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku ( od 1.9. do 31.8.) , ne třídou, kterou navštěvuje!