Obsah

Školní jídelna


Informace k povinnosti označování alergenů v ŠJ podle platné legislativy od 13.12.2014


Informace pro rodiče k platbě stravného

Úhrada stravného: bezhotovostně na bankovní účet školy 181986576/0300 nebo poštovní poukázkou typu A.

Při platbě je nutné vždy uvést variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka.

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte na čísle 773 228 247 nejpozději do 7.30h.

 

Ceny obědů a doplňkového jídla podle  Vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování, platné od 1.9.2023 :

Žáci ZŠ  7 - 10 let : 29 Kč

Žáci ZŠ 11 - 14 let : 33 Kč

Žáci ZŠ 15 a více let : 38 Kč

Dospělí strávníci ( zaměstnanci + bývalí zaměstnanci PO ) : 42 Kč

Cizí strávníci: 89 Kč (potraviny 42 Kč + RN 25 Kč + MN 22 Kč)

 

MŠ do 6 let: 14 Kč + 21 Kč + 12 Kč ( ranní svačina + oběd + odpolední svačina: včetně pitného režimu) = 47 Kč

MŠ 7 letí : 16 Kč + 26 Kč + 13 Kč ( ranní svačina + oběd + odpolední svačina: včetně pitného režimu) = 55 Kč

Cena stravného je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku ( od 1.9. do 31.8.) , ne třídou, kterou navštěvuje!