Obsah

Školní jídelna


Informace k povinnosti označování alergenů v ŠJ podle platné legislativy od 13.12.2014


Informace pro rodiče k platbě stravného

Úhrada stravného: bezhotovostně na bankovní účet školy 181986576/0300                  nebo poštovní poukázkou typu A.

Při platbě je nutné vždy uvést variabilní symbol, který slouží k identifikaci strávníka.

Odhlašování a přihlašování obědů provádějte na čísle 773 228 247 nejpozději do 7.30h.

 

Ceny obědů a doplňkového jídla podle  Vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování, platné od 1.9.2020 :

Žáci ZŠ  7 - 10 let : 22 Kč

Žáci ZŠ 11 - 14 let : 25 Kč

Žáci ZŠ 15 a více let : 27 Kč

Dospělí strávníci ( zaměstnanci + bývalí zaměstnanci PO ) : 27 Kč

Cizí strávníci: 65 Kč (potraviny 27 Kč + RN 23 Kč + MN 15 Kč)

 

MŠ do 6 let: 7 Kč + 18 Kč + 7 Kč + 3 Kč  ( ranní svačina + oběd + odpolední svačina       + pitný režim ) = 35 Kč

MŠ 7 letí : 8 Kč + 22Kč + 7 Kč  + 3 Kč( ranní svačina + oběd + odpolední svačina + pitný režim ) = 40 Kč

Cena stravného je určena věkem, který strávník dosáhne do konce školního roku                             ( od 1.9. do 31.8.) , ne třídou, kterou navštěvuje!