Obsah

Anglický jazyk úterý 20. 10. 

Colours and numbers - další procvičování - pracovní list

Maluj podle zadání.

Termín splnění čtvrtek 22. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 16. 10.

Numbers 1-20 - Opakování - pracovní list

Termín splnění úterý 20. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 15. 10.

Numbers 11, 12, ... 20pracovní list 

V pracovním listě pracuj podle zadání.

Termín splnění pátek 16. 10. Děkuji. 

 

Anglický jazyk úterý 13. 10.

Tvary 11, 12, ... 20 - pracovní list - v pracovním listě vymaluj stejnou barvou čísla, která k sobě patří (např. 10 - ten).

Termín splnění čtvrtek 15. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 9. 10.

Píseň Hello, Tom, hello Tompíseň - poslouchej píseň, opakuj, zpívej

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) si napiš fráze:

How are you? Jak se máš?

I am fine. Mám se dobře.

Thank you. Děkuji ti. Děkuji vám.

What about you? Aco ty? A co vy?

Termín splnění úterý 13. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 8. 10.

Píseň Hello, hellopíseň - poslouchej píseň, opakuj, zpívej

Do sešitu English napiš dvě jména dětí, o kterých se zpívá v písni.

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) si napiš fráze:

What´s your name? Jak se jmenuješ?

My name is (napiš své jméno). Jmenuji se (napiš své jméno). 

Termín splnění pátek 9. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk úterý 6. 10

Říkanka Eleven, twelveposlechpracovní list - doplňte chybějící slova do pracovního listu podle poslechu (číslovky pište anglickými slovy), spojte obrázky s větami. Říkanku se učte zpaměti, po návratu do školy ji budete přednášet.

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) si napište následující fráze:

My name´s Jeff. Mé jméno je Jeff. Jmenuji se Jeff.

Your name´s Jacqueline. Tvoje jméno je Jacqueline. Jmenuješ se Jacqueline

You like blue. Ty máš rád/ráda modrou. Líbí se Ti modrá.

I like green. Já mám rád/ráda zelenou. Líbí se mi zelená.

You are clean. Ty jsi čistý/čistá.

I am dirty. Já jsem špinavý/špinavá

Termín splnění čtvrtek 8. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 2. 10.

Číslovky 11, 12, ... 20 - psaní pracovní list - do pracovního listu napiš číslovky.

Termín splnění úterý 6. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 1. 10.

Číslovky 11, 12, ... 20

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) napište pod sebe:

eleven - 11

twelve - 12

thirteen - 13

fourteen - 14

fifteen - 15

sixteen - 16

seventeen - 17

eighteen - 18

nineteen - 19

twenty - 20

poslech - poslouchejte, ukazujte si číslovky a opakujte, poslechněte a opakujte několikrát

Sešit slovníček s napsanými slovíčky vyfoťte a pošlete na adresu martmlc@seznam. cz do pátku 2. 10. Děkuji.

 

Český jazyk 29. 9. 2020

- písanka další 2 strany

- čtení str. 30 - 35

3. rocnik doplnovani.docx (28.77 kB)

- prosím o odevzdání do 4. 10. děkuji

 

Anglický jazyk úterý 29. 9.

Říkanka One, Twoposlechpracovní list - doplňte chybějící slova podle poslechu, spojte obrázky s větami. Říkanku se učte zpaměti, po návratu do školy ji budete přednášet.

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) si napište následující fráze:

I love you. Mám Tě rád/a.

Close the door. Zavři dveře.

What´s this? Co je to?

That´s great! To je skvělé.

Count again. Počítej znovu.

Termín splnění čtvrtek 1. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 25. 9.

Procvičování čísel a barevpracovní list 1pracovní list 2

Termín splnění úterý 29. 9. děkuji.

 

Matematika, úkol č. 1, čtvrtek 24. 9., téma: slovní úlohy, vypracujte prosím na pondělí 28.9., děkuju, Síleš.

Slovní úlohy:

1. Marta koupila 7 rohlíků. Pavel koupil o 9 rohlíků více. Kolik rohlíků koupili dohromady?

2. Karel dostal od dědečka 45 barevných kuliček. Rozdělil si je do pěti  stejných hromádek. Kolik kuliček měl v každé hromádce?

3. Do třídy chodí 8 chlapců a děvčat o 3 méně než chlapců. Kolik dětí chodí do třídy?

 

Anglický jazyk čtvrtek 24. 9.

Opakování čísel - podle pracovního listu 2 z úterý 22. 9. - poslouchej, ukazuj čísla, opakuj - poslech

Do sešitu English napiš, jaké číslo je další podle poslechu - poslech

Vypracuj pracovní list pracovní list

Sešit English a pracovní list prosím vyfotit a poslat do pátku 25. 9. Děkuji.

 

Prvouka 22.9.

Abychom neměli velký skluz, tak i z prvouky si uděláme pár úkolů. Vypracujte si v pracovním sešitě strany 8 a 9. Dále na str. 10 cvičení 10 a na str. 11 cv. 11 a 12. Do školního sešitu si nakreslete směrovou růžici z učebnice na str. 11. Posílat splněné úkoly nemusíte, zkontrolujeme si to po návratu do školy. Děkuji a ať se daří!! Smažinková

 

Anglický jazyk úterý 22. 9.

Do sešitu AJ Vocabulary (slovníček) napsat: zero - O, one - 1, two - 2, three - 3, four - 4, five - 5, six - 6, seven - 7, eight - 8, nine - 9, ten - 10 (žáci kteří nebyli v pátek 18. 9. ve škole, popř. kteří to nestihli napsat v hodině)

Vypracuj pracovní listypracovní list 1pracovní list 2

Pracovní listy a slovníček prosím vyfotit a poslat do čtvrtka 24. 9. na adresu martmlc@seznam.cz. Děkuji a přeji Vám všem hodně zdraví. Martina Mlčochová