Obsah

Anglický jazyk pátek 23. 10

Pracovní list Numbers I. (Catch - up 2) - pracovní list 1

Cv. 1 dívej se a napiš čísla ve správném pořadí do správných skupin v tabulce

Cv. 2 napiš čísla do křížovky podle nápovědy

Pracovní list Extension 1 - pracovní list 2

Cv. 1 podívej se na obrázky a napiš věty pomocí slov v rámečku

Cv. 2 Napiš otázky podle vzoru a odpovědi podle nápovědi, spoj s obrázkem

Termín splnění neděle 25. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 23. 10.

Videokonference Moodle

Unit 1 - At the circus - vocabulary 

Zopakujeme slovní zásobu a fráze - str. 8, 9, 10, 11 v učebnici

Společně si zkontrolujeme vypracovaná cvičení v PS - str. 6, 7, 8, 9

Probereme Lesson 5 v učebnici str. 12 a v PS str. 10

Úkol - vypracujte výše zmíněné strany ve vašem pracovním sešitě, někteří z vás už mají splněno.

Těším se na vás.

 

Anglický jazyk středa 21. 10.

Pracovní list Extra language - Numbers 0-100 - pracovní list 1

Cv. 1 podívej se a čtii

Cv. 2 spoj 

Cv. 3 doplň do geometrických tvarů čísla ze cv. 2, spočítej a výsledek napiš slovy

Pracovní list Unit 1 Reinforcement 1 - pracovní list 2

Cv. 1 doplň podle obrázku

Cv. 2 podle obrázků spoj otázky a odpovědi

Termín splnění pátek 23. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pondělí 19. 10.

Pracovní list English Alphabet - pracovní list 1

Cv. 1 spojte písmena abecedy, potom napište celou abecedu

Cv. 2 napište chybějící písmena

Cv. 3 Vyluštěte tajná slova podle klíče.

Pracovní list Unit 1 Vocabulary - pracovní list 2

Cv. 1 dokreslete obrázky podle zadání

Cv. 2 v osmisměrce najděte a zakroužkujte slova ze cv. 1 a napište je.

Termín splnění středa 21. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 15. 10.

Song - The trapeze artists

Učebnice str. 11 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej, opakuj, čti, zpívej, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 9 cv. 1 - poslech cv. 1 PS - napiš slova, poslouchej píseň a zkontroluj

Pracovní sešit str. 9 cv. 2

Termín splnění pondělí 19. 10. 

 

Anglický jazyk středa 14. 10.

New words

Učebnice str. 11 cv. 1. - poslech- poslouchej, ukazuj, opakuj, čti, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 63, 64 - Unit 1 At the circus - napiš slovíčka v AJ.

Termín splnění čtvrtek 15. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pondělí 12. 10. 

The trapeze artist

Učebnice str. 10 - poslech - poslouchej, opakuj, čti, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 8 cv. 1, 2 

Termín splnění středa 14. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 8. 10.

Učebnice str. 9 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej, opakuj, čti, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 7 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej a označ A nebo B

Pracovní sešit str. 7 cv. 2 - napiš odpovědi (Yes, he has. No, he hasn´t. Yes, she has. No, she hasn´t.)

Termín splnění pondělí 12. 10. Děkuji. 

 

Anglický jazyk středa 7. 10.

Pracovní sešit str. 6 cv. 1 a 2 (podle učebnice str. 8)

Termín splnění čtvrtek 8. 10. Děkuji.

 

Český jazyk, úkol č. 4,  pondělí 5. října, téma: vyberte správné slovo, vypracujte prosím v úterý 6. října, děkuji.

1. Emil odbyl-odbil domácí úkol. Kostelní hodiny odbyly-odbily půlnoc. Ema je moje blýzká-blízká příbuzná. Venku hřmí a blýská-blízká se. Mylá-Milá babičko, kdy přijedeš? Po snídani Jitka myla-mila nádobí. Pýcha-Píchá je zlá vlastnost. Pozor, kaktus pýchá-píchá. Dobře

jsem se najedl, jsem syt-sit. Zemědělci už začali syt-sit obilí. Jaruška vyje-vije věnečky z pampelišek a pouští je po vodě. Náš Brok každou noc dlouze vyje-vije. Jak se nazývá-nazívá tato ulice? Po dlouhé cestě jsme zývali-zívali únavou.

2. Napiš 3 slova nebo tři dvojice slov

a) jednoznačná (má jeden význam)

b) mnohoznačná (má více významu)

c) synonyma (slova stejného významu)

d) antonyma (slova opačného významu)

e) slova spisovná

f) slova nespisovná

 

Anglický jazyk pondělí 5. 10. 

Učebnice str. 8 cv. 3 - poslech cv. 1 - poslouchej, opakuj, čti, poslechni několikrát

Učebnice str. 8 cv. 4 - vyber si tři postavy z velkého obrázku ve cv. 2 podle vzoru ve cv. 3 napiš do sešitu English o každé z nich větu.

Termín splnění středa 7. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 1. 10.

Unit 1  - At the circus

Učebnice str. 8 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej, ukazuj obrázky na liště, opakuj, poslechni několikrát

Učebnice str. 8 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej, dívej se na velký obrázek a do sešitu English napiš čísla postav v pořadí, v jakém je slyšíš.

Termín splnění pondělí 5. 10. Děkuji. 

 

Český jazyk, úkol č. 3, středa 30. září, téma: opakujeme u, ů, ú - vypracujte prosím na pátek 2. října, děkuji. Úkol lze najít i na stránkách Moodlu.

d_myslný vynález,  _zké  _dolí,  pravo_hlý troj_helník,  nem_žeme si p_jčit cvičební _bor,  p_jdeme dom_,  nové přez_vky,  ne_rodný

kraj, houf hol_b_,  nahor_ a dol_,  nečekaný _tok,  ne_myslné _blížení,  z_staneme u soused_,  pr_svitná látka,  ne_stupný člověk,  v

hluboké t_ni, několik dřevěných _l_ pro včely,

1. Napiš tři slova, ve kterých se píše u:

2. Napiš tři slova, ve kterých se píše ů:

3. Napiš tři slova, ve kterých se píše ú:

 

Anglický jazyk středa 30. 9.

Pracovní sešit str. 63 Slovníček - napište všechna slovíčka do lekce s názvem Hello again!

Termín splnění čtvrtek 1. 10. Děkuji.

 

Český jazyk, úkol č.2, pondělí 28. září, téma: vyjmenovaná slova, vypracujte prosím na středu 30. září, děkuju.

Napiš věty nebo souvětí s těmito slovy. Každá věta nebo souvětí musí obsahovat obě slova. Slova mohou být v různých tvarech.

Příklad: vír-výr, Nad vodním vírem proletěl krásný výr s výraznýma očima.

1. vír - výr

2. bít - být

3. pil - pyl

4. vít - výt

5. odbít - odbýt

6. blízkost - blýskat se

7. líska - lyska

8. vídat - vydat se

9. mlít - mlýn

10. slepíš - slepýš

 

Český jazyk, úkol č. 1, čtvrtek 24. září, téma: vyjmenovaná slova, vypracujte prosím na pondělí 28. září, děkuju, Síleš.

Doplň:

Vandalové dob-li Řím. Jaké znáte b-ložravce? Dědeček přib-jel prkna. Horníci dob-vají uhlí. B-stře a hb-tě doběhl pro míč. Neodb-hej od učení. Blahob-t ke štěstí nestačí. Už odb-la dvanáctá hodina. Chlapec odb-l domácí úkol. Krab-čka a bab-čka nejsou kamarádi. M-slivec nab-l pušku a v-střelil. Na kameni se v-hřívala zm-je jedna jedovatá. Podej m- sešit. M- se tam vrátíme. Vzduchem letělo chm-říčko. Klop-tl a poranil si l-tko. Slep-š ten papír? Je to p-lná a p-lná včelička. V hrnci s-čela pára. Venku bylo s-chravé počasí. Proč tak pov-kujete? Nejsem žádné v-žle. Vlci v-li na měsíc, dívky v-ly věnce u krásné v-ly. Brz- a brz-čko se uv-díme, pevně věřím.

 

ICT čtvrtek 24. 9.
Zadání úkolu najdete na Moodlu, adresa moodle.zslitencice.eu

 

Anglický jazyk čtvrtek 24. 9.

Učebnice str. 7 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej, ukazuj si v textu, opakuj, čti,  poslechni několikrát

Učebnice str. 7 cv. 3 - spočítej v každém textu předměty a do sešitu English napiš odpovědi na otázky How many ... ? Např. ... children have got a woolly hat.

Pracovní sešit str. 5 cv. 1 - k obrázkům napiš slova z rámečku, potom poslouchej a sleduj čáry - poslech cv. 1

Sešit English a PS prosím vyfotit a poslat do úterý 29. 9. Děkuji.

 

Anglický jazyk středa 23. 9.

Učebnice str. 7 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej číslovky, ukazuj, opakuj, poslechni několikrát

Učebnice str. 7 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej říkačku, ukazuj číslice, opakuj, čti, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 5 cv. 2 - napiš slova do křížovky

Cvičení v PS prosím vyfotit a poslat do čtvrtka 24. 9. Děkuji.

 

Matematika 21.9. - 25. 9.

Milí žáci, v tomto týdnu bude Vaším úkolem vyplnit v pracovním sešitu stranu 9 - 13.

Stále se jedná o procvičování učiva 4. ročníku, tak věřím, že s vyplňováním nebudete mít žádné problémy.

Pokud budete chtít učivo ještě dále procvičovat, doporučuji navštívit webové stránky www.umimematiku.cz, na kterých jsme pracovali spolu na počítačích - doporučuji procvičit malou násobilku prostřednictvím pavučin s násobením.

Nafocené strany s vypracovanými cvičeními mi prosím zasílejte na e-mail: suslikova.z@seznam.cz do pátku 25. září 2020. Moc Vám děkuji.

 

Matematika 29.9. - 2. 10.

Milí žáci, informace o úkolech pro tento týden jsou k dispozici na: https://moodle.zslitencice.eu/.

 

Přírodověda 21.9.

Doufám, že jste všichni zdravotně v pořádku, abychom mohli plnit naše úkoly.

Vaším úkolem doma bude téma hodiny do školního sešitu Podmínky života na Zemi. Učivo je v učebnici na str. 7. Přečtěte si tuto stránku a do školního sešitu si napíšete oranžový rámeček na stránce dole. Dále si vypracujete pracovní sešit str. 6. Vypracování zašlete na mail smazinkovazs@seznam.cz nejpozději do 30.9. Děkuji.

Vlastivěda 21.9.

Vaším úkolem bude si v pracovním sešitě dodělat všechny kraje. Některé už máme, takže vám zbývá str. 10 až 21. Pomůže vám učebnice str. 7 až 32. Pokud by jste si s něčím nevěděli rady, napište mi. Vypracovat do 2.10. Nemusíte posílat, zkontroluji ve škole !!

 

Anglický jazyk pondělí 21. 9.

učebnice str. 6 Story The biology class - poslech Story - poslouchej, čti, opakuj, poslechni několikrát

pracovní sešit str. 4 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej a seřaď obrázky

pracovní sešit str. 4 cv. 2 - spočítej předměty na obrázku a napiš věty podle vzoru

cvičení v pracovním sešitě prosím vyfotit a poslat na adresu martmlc@seznam.cz do středy 23.9. Děkuji a přeji všem hodně zdraví. Martina Mlčochová