Obsah

Kontakty


Adresa
Základní škola a Mateřská škola Litenčice, okres Kroměříž
Litenčice 165
768 13 Litenčice

IČ: 75022729
IZO: 102519676

Datová schránka: 2w7me3x


Spojení
Tel.: 775 724 485
E-mail: reditel@zslitencice.cz
 

Kontaktní údaje školy

Ředitel školy: Mgr. Pavel Krejčiřík, tel: 775 724 485, reditel@zslitencice.cz

Stat. zást. ředitele školy: Mgr. Liběna Příhodová, prihodovazs@seznam.cz

Metodik prevence: Ing. Jitka Smažinková, smazinkovazs@seznam.cz  ( konzultace dle domluvy)

Školní psycholog: Mgr. Michaela Pličková, psychologlitencice@seznam.cz  ( konzultace dle domluvy)                              

Vedoucí jídelny: Hana Kurucová, tel: 773 228 247    hana.kurucova@gmail.com              

Vedoucí učitelka MŠ: Pavlína Valachová, tel. 777 221 940, mslitencice@seznam.cz

Pověřenec GDPR: Renata Bednářová, tel. 774 420 755, renata.bednarova@sms-sluzby.cz


Další zaměstnanci školy

1. stupeň

Mgr. Bronislav Mich, bronislav.mich@seznam.cz

Mgr. Lenka Zahradníková, zahradnikovazs@seznam.cz

Mgr. Ivo Síleš, ivo.siles@seznam.cz


2. stupeň

Jiří Švec, svecjzs@seznam.cz
Ing. Martina Mlčochová, mlcochovazs@seznam.cz
Mgr. Radomíra Kořenková, korenkovazs@seznam.cz
Mgr. Radek Strnadel, učitel
Mgr. Vít Krejčiřík, učitel, vitkrejcirik@centrum.cz

Iveta Deverová - asistentka pedagoga, účetní, deverovazs@seznam.cz 
Renata Krejčiříková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD, krejcirikovazs@seznam.cz 
 


Žaneta Kalivodová - učitelka  MŠ 
Kateřina Králíková - učitelka MŠ
Vladana Nezdařilová - asistentka pedagoga MŠ
 


Správní zaměstanci:

Anna Hladká  - uklizečka
Jana Soukupová - uklízečka
Marie Parolková - hlavní kuchařka
Vladislava Svobodová - pomocná kuchařka
Hana Kurucová - vychovatelka ŠD, kurucovazs@seznam.cz