Obsah

 

Matematika 21.10

Zopakuj: při rozšiřování se čitatel i jmenovatel násobí týmž číslem.

               při krácení se čitatel i jmenovatel dělí týmž číslem (společným dělitelem)

               zlomek je v základním tvaru, když už nejde krátit

Procvičte si to na příkladech v pracovním sešitu str. 14/cv. 1,2

                                                                              str. 15/cv. 7A

                                                                              str. 16/ cv. 1, 2A,3

                                                                               str. 17/cv. 8

 

 

 

Fyzika 15.10

Přečtěte si v učebnici Fyzika 7 kapitolu Co je pohyb na str. 8, 9. 10 .Potom  se podívejte na video na adrese 

 

.

Je to  Rande s fyzikou Pohyb a rychlost

 

 

Matematika 15.10

Úkol na dnešní den:

Pracovní sešit str. 10/ cv. 6A, 7

                      str. 11/ cv. 12, 13

                       str.14/ cv. 1, 2          

 

 

 

Matematika 12.10

1. Početní výkony s přir. čísly

1.2 + 0,24 =                    0,25 - 0,1=                    1,6 . 0,03 =                  0,45 : 0,9 =

0,23 + 1,1 =                    2,1  - 0,02 =                   3 . 2,5 =                      1,6  :  0,4 =

0,12 . 10 =                       1, 14 . 10 =                    0,29 . 100                    3,5 . 1000 =

45, 2 : 10 =                      2,5  :  10                        123,6  :  100 =             1234 : 1000 =

Dělení beze zbytku

12,4  : 5 =                             13, 5    :  4 =                  19 : 2 =                 13 : 3 =               26 : 6 =

Slovní příklady

1.  1 kg jablek stojí 32,50 Kč. Kolik Kč stojí 15 kg ?

2.  6 kg  banánů stojí 72,60 Kč. Kolik stojí 1 kg?

3.  3.6 m látky stojí 77,40 Kč . Kolik stojí  5,2 m ?

Výpočet zlomku

1/4 ( jedna čtvrtina) z 32 m =                           5/7 ze 63 m =                           7/9 z 7,2 kg =                          3/10 z 120 Kč =

Rozšiřování zlomků

učebnice Matematika 1 str. 13 /1 , str. 14/ cv. 5,6

Konstrukce v trojúhelníku

Sestrojit výšky a těžnice v trojúhelníku

Až přijdete příští týden do školy, napíšeme pís. práci

J.Švec

 

 

 

Dějepis pátek 9. 10.

Arabská říšezápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 18 a 19, v pracovním sešitě vypracujte na str. 7 a 8 cv. 18, 19, 20.

Podívejte se na výuková videa:

Islám - https://www.youtube.com/watch?v=dmK4ypSjOys

Počátky islámu - https://www.youtube.com/watch?v=vPT-LAX7P9k

Termín splnění středa 14. 10. Děkuji.

 

Zeměpis středa 7. 10.

Afrika - podnebí, přírodní krajinyzápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 9, 10 a 11, v pracovním sešitě vypracujte  str. 7, 8, 9.

Podívejte se na výuková videa o Africe:

Termín splnění pátek 9. 10. Děkuji.

 

Dějepis středa 7. 10.

Šíření křesťanství v Evropězápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 16 a 17, v pracovním sešitě vypracujte na str. 6 cv. 15 a na str. 7 cv. 16, 17.

Termín splnění pátek 9. 10. Děkuji.

 

Matematika 2.10.

sestrojte dané konstrukce a přineste v pondělí do školy, nebo vyfotografujte a pošlete zpět.

Sestroj osu úhlu

Sestroj osu úsečky

sestroj výšky v trojúhelníku ABC

Sestroj těžnice trojúhelníku KLM.

V osové souměrnosti s osou o sestroj obraz čtverce ABCD, osa nemá se čtvercem žádný společný bod.

 

Ruský jazyk z 2.10.

Téma hodiny:  Procvičování psaní v azbuce

1.  přepíšete do sešitu psacím písmem dva úkoly: a)  PS str. 4, cvič 1c) (dole) budetev psát jen co je psáno psacím písmem  

                                                                               b)  uč.  str. 9  jsou zde krátké úvodní rozhovory, vy si vezmete rozhovor D   

                                                                                                     a přepíšete ho do sešitu 

                        Termín odevzdání úkolů pondělí 5.října  

 

Dějepis pátek 2. 10. 

Byzantská říšezápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 15 a 16 a vypracujte v PS na str. 6 cv. 11, 12, 13, 14.

Video o Byzantské říši - https://www.youtube.com/watch?v=dY2ujQj_Xoc

Byzantské císařství - https://www.youtube.com/watch?v=49rp6kvyWYQ

Termín splnění úterý 6. 10. Děkuji.

 

Dějepis středa 30. 9.

Vikingovézápis - zápis napište do sešitu, v učebnici si přečtěte str. 14, v pracovním sešitě vypracujte na str. 5 cv. 8 a 9, na str. 6 cv. 10.

Termín splnění pátek 2. 10. Děkuji.

 

Zeměpis středa 30. 9.

Afrika - povrch, vodstvozápis - zápis napište do sešitu, v učebnici přečtěte str. 7 a 8. Úkoly v pracovním sešitě budeme dělat společně ve škole, bez atlasu to nejde.

Termín splnění středa 7. 10. Snad už budeme ve škole. Děkuji.

 

Český jazyk 25. 9.

V rámci opakování gramatiky vypracuj cv. 4 na str. 7 v učebnici.

Ústně mělo být probráno.

Potom vyřeš cv. 7 na str. 8 taktéž v učebnici. Co je podle tebe špatně,

napiš správně.

Na chvíli se ještě vrátíme k zájmenům a jejich druhům. Urči

u daných zájmen právě jejich druh : tvoje, nikdo, ono, našeho, něco,

jí, co, tento, vy, nijaký. Napiš do školního sešitu.

Splň do 29. 9. Díky!

 

Dějepis pátek 25. 9.

Franská říšezápis - zápis napsat do sešitu,učebnici přečíst str. 11, 12, 13, v pracovním sešitě vypracovat str. 5 cv. 4, 5, 6, 7

Termín splnění středa 30. 9. Děkuji a přeji hodně zdaru.

 

Ruský jazyk z 24.5.

Téma hodiny: Procvičování psaní písmen I. ve slovech a větách

1.  napíšete do sešitu tyto krátké věty:  na jednom řádku bude vždy jedna věta několikrát, aby byl řádek zaplněný                                    1.     Я Вова.     2.    Это моя мама.      3.  Вот Нева.       4.     Катя, это Зузана.        5.     Якуб в Вене.        6.    А кто это?                            7.     Tаня, это Боб.          8.   Там кот Зак.  

2.  PS  cvič.  9/8 

                                            Termín odevzdání úkolů úterý 29.září

 

Anglický jazyk z 24.9. 

Téma hodiny: Otázka na podmět (Subject question), practising past simple

1.  udělejte zápis do sešitu "Otázka na podmět"

                 Pomocí  whowhat se můžeme zeptat také na podmět věty. Jestliže se ptáme na podmět věty (kdo nebo co něco udělal), otázka se tvoří bez pomoci  do/does (přít. č.) nebo bez did  (min. č.)      např.  Who helps the parents?  (Kdo pomáhá rodičům?)                                                                                                                                         What made that sound? (Co dělalo ten zvuk?)  

    k tomu zhlédněte video pro porozumění:         https://www.youtube.com/watch?v=L9CCDEEYX-c                                                                         a udělejte prac. list   Make questions with WHO and WHAT.docx (13.96 kB)

2.   procvičování min. času    Scan_20200924_170431.jpg (3.29 MB)  -  zde uděláte cvičení 3, 4  - písemně do sešitu,                                                                                                                uveďte jen  číslo věty  a příslušný slovesný tvar v min. č., nemusíte psát celé věty,

                                                                                  dále cvič. 6  přepíšete celé do sešitu   

                       Termín odevzdání úkolů pátek 25.září, příp. sobota 26. září

    

Český jazyk 24. 9.

Zopakuj si, co jsou číslovky a jaké máme druhy.

Pro jistotu přikládám odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=1_kLOnJ2Ids

Potom vypracuj cv. 5 na str. 3 v PS. Do školního sešitu urči

druhy následujících číslovek :  pátý, devatenáct, několikrát, troje,

třicátá, mnohonásobný, tisíc,  desatero, šestkrát, padesát.

V opakování pokračuj v PS cv. 6 a 7. U cv. 7 stačí část a + b.

Vše vypracuj do 25. 9.

 

Dějepis středa 23. 9.

Úvod do středověku zápis - zápis napsat do sešitu, přečíst v učebnici str. 10 a 11, v PS vypracovat str. 2, 3 (Opakování učiva 6. ročníku - budu známkovat), v PS vypracovat celou str. 4

Termín splnění pátek 25. 9. Děkuji.

 

Zeměpis středa 23. 9.

Afrika - přírodní poměry - poloha, pobřeží zápis - zápis napsat do sešitu, v učebnici přečíst str. 6, v PS vypracovat str. 5 cv. 3, 4

Video o Africe - https://www.youtube.com/watch?v=KlmIyH1Ii3Q

Termín splnění středa 30. 9. Děkuji

 

Český jazyk 22.9. - literatura

Po přečtení textu ze str. 10 Základní kámen české státnosti se pokus vysvětlit,

jaký význam mělo vydání Zlaté buly sicilské pro Čechy a toto zapiš do literárního sešitu.

Potom si přečti další tři krátké texty ze str. 10-11 a zapiš si odpovědi na otázky:

Kde se Zlatá bula sicilská uchovává?

Jak je s ní nakládáno / jak a kdo se o ni stará /?

Z čeho je vyrobena?

Můžete se na ni podívat i vy?

Vše vypracuj a pošli na mail, který znáte z předchozího období, ale pro jistotu:

prihodovazs@seznam.cz

Splň do 24.9.

 

Matematika 22.9.

Tento týden si zopakujte desetinná čísla a konstrukce v trojúhelníku na přiložených příkladech.Vypracujte do sešitu, po příchodu do školy zkontrolujeme.

desetinná čísla.odt (11.04 kB)

 

Přírodopis 21.9.

Téma hodiny do pracovního sešitu je Sladkovodní ryby; učebnice str. 14 až 17. Přečíst, do školního sešitu napsat shrnutí ze strany 15  a str. 17. Dále vypracovat PS str. 11+12. Znalosti si ověřte na skolasnadhledem.cz pod kody 481011 a 481012. Vypracovat a zaslat do 27.9.  na můj mail smazinkovazs@seznam.cz .

 

Ahojte děcka,

tak už zase máme výuku na dálku,  vše a všechny úkoly, co budu posílat, vyžadují vaši aktivní účast, účast na nich je povinná ze zákona, buďte si toho vědomi a pracujte poctivě a pravidelně, vše bude kontrolováno. Doufám, že tato divná doba bude trvat jen do 2. října a  pak se opět sejdeme ve zdraví ve škole. Tak se pusťte do práce.   Vše mi pište na můj mail: rkorenkova@seznam.cz.

 

Angličtina z 21.9.

Téma hodiny:   Practising past simple - regular, irregular verbs

1.  měla jsem zkoušet z pátku 18. září orientaci ve městě z PS (opakovali jsme ve škole), jelikož jsme doma, zvolila jsem jiný způsob, jak vyzkouším vaše mluvní dovednosti týkající se orientace ve městě, otevřete tento soubor  do-you-know-my-town.docx (100.35 kB) ,

jsou zde 3 cvičení, uděláte všechna 3 cvičení, dá se do nich bez problémů psát a doplňovat, je to  ve Wordu,  a to cvičení 3 "Give directions" bude na známky!!!    Váš výchozí bod pro orientaci je na obrázku označen  "YOU LIVE HERE", odsud začnete.  Tento prac. list mi pošlete vyplněný ke kontrole, klidně můžete psát i na další stranu mimo rámečky,  ale  srozumitelně, označujte cvičení a věty, abych se v tom vyznala.  

2.  do sešitu napíšete tento  zápis:    Otázka a zápor v minulém čase  

                                                          se tvoří pomocí did/didn´t   +    infinitiv významového slovesa

                                                          např.  otázka:   Did they go?     krátká odpověď:  Yes,  they did.     nebo   No, they didn´t.  

                                                                    záporná věta:     They didn´t go. 

    k tomu uděláte prac. list  past-simple-regular-verbs.doc (149 kB)   a simple-past-irregular-verbs.doc (189.5 kB)  (tato nepravidelná slovesa budete znát v minulém čase), klidně opět pište  na  další stranu prac. listu a označujte pro lepší  orientaci cvičení, př. věty. 

                                            Termín odevzdání úkolů  středa 23. září 

 

Ruský jazyk z 21.9. 

Téma hodiny:  Psaní a napojování písmen azbuky  I. - pokračování 

1.  v PS str. 7  cvič. 6   nová písmena:      Вв     Нн     Уу   procvičíte, vyplníte všechny řádky 

2.  do školního sešitu napíšete, jedno slovo = jeden řádek, tedy 7 řádků:  как       это       Эма       вот      няня        Баба      Вова    

                                           Termín odevzdání úkolů  středa 23. září