Obsah

Anglický jazyk pátek 23. 10.

The Beach - závěrečné opakováníUnit 5 - Test

Cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej a očísluj obrázky podle poslechu

Cv. 2 - napiš názvy obrázků ve cv. 1

Cv. 3 - podívej se na obrázek a spoj části vět, které k sobě patří

Cv. 4 - podívej se na obrázek a zakroužkuj správná slova - např. (1) clean / dirty - zakroužkuj buď clean nebo dirty podle obrázku, (2) wet / dry - zakroužkuj buď wet nebo dry podle obrázku 

Termín splnění neděle 25. 10. Děkuji a přeji vám všem krásné prodloužené podzimní prázdniny. 

 

Anglický jazyk středa 21. 10.

The Beach - readingpracovní list

The water cycle - opakování pracovní list

Termín splnění pátek 23. 10. Děkuji. 

 

Anglický jazyk pondělí 19. 10.

The Beach - opakování slovní zásoby II. - pracovní list R2pracovní list E2

Termín splnění středa 21. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 16. 10.

The Beach - opakování slovní zásoby - pracovní list R1pracovní list E1

Termín splnění pondělí 19. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 15. 10.

The Toys 3

Učebnice str. 50 - 51 - poslech - poslouchej, ukazuj si v příběhu, opakuj, čti, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 45 cv. 1, 2 - vypracujte podle příběhu v učebnici.

Termín splnění pátek 16. 10. Děkuji. 

 

Anglický jazyk pondělí 12. 10.

Pracovní sešit str. 44 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Termín splnění čtvrtek 15. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 9. 10.

Učebnice str. 49 cv. 1 - nakresli do svého sešitu English pláž a dvě věci (např. ručník, rýč, kyblík, hrad z písku) a napiš o každé z nich jednu větu podle obrázku ve cv. 2.

Termín splnění pondělí 12. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 8. 10.

Pracovní sešit str. 43 cv. 1, 2

Termín splnění pátek 9. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pondělí 5. 10.

Let´s explore Britain - učebnice str. 48 a 49

Učebnice str. 48 cv. 1. - poslech cv. 1 - poslouchej, ukazuj obrázky, do sešitu English napiš čísla obrázku v pořadí, v jakém je slyšíš.

Učebnice str. 48 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej a opakuj (obr. 5)

Učebnice str. 48 cv. 3 - poslech cv. 3 - poslouchej a zpívej (obr. 5, text v učebnici str. 63 Page 48 Listening 101

Termín splnění čtvrtek 8. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 2. 10.

The Water Cycle - učebnice str. 47 - zopakuj si

Pracovní sešit str. 42 cv. 1 a 2 - vypracuj podle učebnice str. 47.

Termín splnění pondělí 5. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk čtvrtek 1. 10.

The Water Cycle - učebnice str. 47

Učebnice str. 47 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej a ukazuj v obrázku

Učebnice str. 47 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej a říkej

Učebnice str. 47 cv. 3 - do sešitu English napiš celé věty ve správném pořadí podle obrázků ve cv. 1 (každému obrázku patří jedna věta)

Termín splnění pátek 2. 10. Děkuji.

 

Český jazyk, úkol č. 3, téma: doplňování písmen v textu, vypracujte prosím na pátek 2. října, děkuji. (lze najít i na Moodlu)

v_chřice na  p_dě,  kl_dný a s   _navou b_tva o s_l,  starob_lé  v_dle, z_vá  _navou, utíkal dom_, ob_čejný kluk, vzduchem letělo chm_ří,

v_borný  v_sledekškodl_vá  pl_seň pap_rový a s_chravý podz_m,  ne_myslný troj_helník, pr_vodce městem, Ane_ka svačila, Zb_něk

se kou_al, rybí_  je zdravý,  kol_nko a pol_nko, sva_ba se nekonala, hv_zdy dnes zářily, hřeb_nek a pup_nek, přivo_  k pivoňkám, ležel

na poho_ce,  vítě_ství je naše, nejv_šší hora Sně_ka, vysoký plo_, pozdrav na s_ledanou

 

Český jazyk, úkol č. 2, téma:  doplňování písmen v textu, vypracujte prosím na středu 30. září, děkuji. (lze najít i na Moodlu)

Plo_ z dřevěných latěk, přinesl plo_ ananasu, pozoroval le_ orla, le_ na rybníku je silný, listnatý le_, opatrně le_, košík jedlých hu_,

strmý vr_, znáš sport vr_ oštěpem, kreslil jen tu_kou, na střeše se rozbila ta_ka, měl rád cvičení sed le_, bílý sní_, poštovní holu_,

průtr_ mračen, několik slaměných ozdo_, veselý  smí_, vysoký ráko_, pěstoval mrke_ a ředke_, vyře_ tento úkol, vyře_ loutku ze dřeva,

obchodní lo_, polekaná koropte_, zu_ času, zetlelý paře_, to byl náře_, chycená my_, páne_ na sporáku, kostelní vě_, dr_ se pevně,  bě_

do lesa, ví_ to správně, zařval jako správný le_, pevný  řetě_, zahradní kone_, buď zdrá_, důmyslný vynále_, nejkrásnější domo_

 

 

Anglický jazyk pátek 25. 9

Pracovní sešit str. 59 - vystřihni a vykresli, vyfoť a pošli na mou mailovou adresu, neztrať, budeme s tím pracovat ve škole

Pracovní sešit str. 41 cv. 1, 2 - pracuj podle obrázků

Termín splnění pondělí 28. 9. Děkuji.

 

Český jazyk, úkol č. 1, čtvrtek 24. září, téma: vyjmenovaná slova, vypracujte prosím na pondělí 28. září, děkuju, Síleš.

Doplň:

Vandalové dob-li Řím. Jaké znáte b-ložravce? Dědeček přib-jel prkna. Horníci dob-vají uhlí. B-stře a hb-tě doběhl pro míč. Neodb-hej od učení. Blahob-t ke štěstí nestačí. Už odb-la dvanáctá hodina. Chlapec odb-l domácí úkol. Krab-čka a bab-čka nejsou kamarádi. M-slivec nab-l pušku a v-střelil. Na kameni se v-hřívala zm-je jedna jedovatá. Podej m- sešit. M- se tam vrátíme. Vzduchem letělo chm-říčko. Klop-tl a poranil si l-tko. Slep-š ten papír? Je to p-lná a p-lná včelička. V hrnci s-čela pára. Venku bylo s-chravé počasí. Proč tak pov-kujete? Nejsem žádné v-žle. Vlci v-li na měsíc, dívky v-ly věnce u krásné v-ly. Brz- a brz-čko se uv-díme, pevně věřím.

 

Anglický jazyk 24. 9.

Učebnice str. 46 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej, ukazuj, opakuj, poslechni několikrát

Učebnice str. 46 cv. 2 - poslech cv. 2 - poslouchej píseň, ukazuj si v textu, zpívej, poslechni několikrát

Pracovní sešit str. 48 - napiš slova, podle poslechu vybarvi - poslech cv. 2

Termín splnění pátek 25. 9. Děkuji.

 

Matematika 21.9. - 25. 9.

Milí žáci, v tomto týdnu bude Vaším úkolem vyplnit v pracovním sešitu stranu 13 - 17.

Co se týká úkolu na straně 15, cvičení 1: Vyrob si model krychle - plášť krychle překreslete na prázdný papír a slepte na příslušných místech.

Pokud budete chtít učivo ještě dále procvičovat, doporučuji navštívit webové stránky www.umimematiku.cz, na kterých jsme pracovali spolu na počítačích - doporučuji procvičit malou násobilku prostřednictvím pavučin s násobením.

Nafocené strany s vypracovanými cvičeními a fotografii krychle mi prosím zasílejte na e-mail: suslikova.z@seznam.cz do pátku 25. září 2020. Moc Vám děkuji :-).

 

Matematika 29. 9. - 2. 10.

Milí žáci, informace o úkolech pro tento týden jsou k dispozici na: https://moodle.zslitencice.eu/.

 

Přírodověda 21.9.

Doufám, že jste všichni zdravotně v pořádku a budete moci plnit zaslané úkoly, abychom hodně nezameškali.

Vaším úkolem v období distanční výuky bude si přečíst v učebnici text  ROSTLINY, tj. str. 8 až 14.  Do školních sešitů si napište téma ROSTLINY a nakreslete si tyto obrázky: str. 10 stavba těla semenné rostliny, str. 11 typy stonků u bylin, str. 12 obrázek stavba listu a části květu. Všechny obrázky budou rovněž popsány. Nafocené vypracování poslat na mail smazinkovazs@seznam.cz. Termín je nejpozději do 30.9. Děkuji.

 

Vlastivěda 21.9.

Zápis do školního sešitu vám dodám, až se vrátíme do školy. Vaším úkolem doma bude s pomocí učebnice vypracovat pracovní sešit od str. 4 do str. 8. Jako ověření znalostí si vypracujte test na str. 9 v pracovním sešitě. Ještě připomínám, že se máte naučit kraje ČR a jejich krajská města. Termín zaslání nafoceného vypracování poslat do 30.9. na výše uvedený mail. Děkuji.

 

Anglický jazyk pondělí 21. 9.

učebnice pro 3. ročník str. 44 cv. 1 - poslech cv. 1 - poslouchej, opakuj, čti, poslechni několikrát

učebnice str. 44 cv. 2 - do sešitu English napiš věty, doplň chybějící slova (jsou v rámečku nad obrázkem), dávej pozor: my = moje, your = tvoje

cvičení v sešitě prosím ofotit a poslat na adresu martmlc@seznam.cz do středy 23. 9. Děkuji a přeji všem hlavně zdraví. Martina Mlčochová