Obsah

Český jazyk 25. 9.

Připomeň si prosím, co je základní skladební dvojice / podmět, přísudek /.

Pro jistotu přikládám drobné video:

https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64

Potom jistě zvládneš cv. 10 na str. 3 v PS.

Dál vymysli věty s těmito podměty a napiš do školního sešitu :

listy, dopis, kamarádi, traktory, květiny, okolí, zvířátka.

Cvičení 11 na str. 3 v PS jistě taky zvládneš. Je to podobné jako s těmi rybáři nahoře.

No a pro zpestření zkus na Moodle doplňovačky na vyjmenovaná slova.

Máte tam ode mě i komentář. Pokud si pamatujete, jak se tam dostat.

Ale prý to znáte z ICT.

Vše prosím do 29.9. Díky!

 

Přírodopis 25.9.

Téma hodiny do školního sešitu Vztahy mezi organismy; přečíst text z učebnice str. 16+17, napsat shrnutí ze str. 17 do školního sešitu. Podívat se na prezentaci https://dum.rvp.cz/materialy/vztahy-mezi-organismy.html. Vypracovat pracovní sešit str. 11+12 . Splnit do 30.9. Děkuji.

 

Anglický jazyk pátek 25. 9.

Učebnice str. 12 cv. 1 - poslech cv. 1

Učebnice str. 12 cv. 2 - poslech cv. 2

Učebnice str. 12 cv. 3 - poslech cv. 3

Sešit Enlish - téma Pronouns (zájmena) - do jednoho sloupce napiš osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, you, they), do vedlejšího sloupce napiš přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, your, their)

Termín splnění úterý 29. 9. Děkuji.

 

Dějepis pátek 25. 9.

Člověk současného typuzápis - zápis napsat do sešitu, nakreslit nějaký obrázek, přečíst v učebnici str. 15, 16, 17, vypracovat v PS úkoly str. 6/11, 7/12, 13, 14, 15 a 9/17

Termín splnění úterý 29. 9. Děkuji a přeji hodně zdaru.

 

CT čtvrtek 24. 9.
Zadání úkolu najdete na Moodlu, adresa moodle.zslitencice.eu

 

Český jazyk 24. 9.

V rámci opakování si vypracuj v pracovním sešitě postupně cvičení 7-9 na str. 3.

K úkolu č. 7 : slova, která mají společnou část, tzv. kořen, se nazývají slova příbuzná.

Ta budeš hledat a přiřazovat k jednotlivým rybářům.

Ke cv. 8 : slova, která mají více významů, se označují jako mnohoznačná, např.

hlava - důležitá část těla, část motoru, prezident, kapitola v knize...

Různé významy u podtržených slov napíšeš do školního sešitu.

Vše zvládni do 25. 9.

 

Zeměpis čtvrtek 24. 9.

Oběh země kolem Sluncezápis - zápis napište do sešitu

Termín splnění úterý 29. 9. Děkuji.

 

Anglický jazyk středa 23. 9.

Učebnice str. 11 Unit 2 - poslech - přečti povídání o rodinách. Napiš podobné povídání o své rodině či domácím mazlíčkovi (tři věty), přilož fotografii, popř. obrázek (napiš, nakresli do sešitu English).

Termín splnění pátek 25. 9. Děkuji.

 

Český jazyk 22.9. - literatura

Zkontroluj, zda máš v sešitě odpovědi na otázky z minulé hodiny ohledně

Kosmovy kroniky a textu ze str. 8 v čítance / zápis budu chtít vidět /.

Dále si připiš do sešitu toto: Kosmas je náš první a nejlepší známý kronikář

a jeho kronika je jedním z hlavních pramenů k poznání českých dějin.

Byla napsána na pergamenu. / Zjisti, co to je a zapiš do sešitu /.

Poté si přečti na str. 9 v čítance, co je to pověst, napiš si krátký zápisek a zkus si vzpomenout,

zda nějakou pověst znáš. Pokud ano, uveď alespoň její název, případně krátce převyprávěj.

Vypracuj do 24.9.

 

Matematika 22.9.

Tento týden  si zopakujte  sčítání přirozených čísel na příkladech z učebnice Matematika pro šestý ročník 1 str. 22/ cv. 4,5B, str. 23/cv. 8,9,10,11 str. 24/cv. 13, 14. Správnost výpočtu si ověřte ve výsledcích v učebnici. Zapište výpočty do sešitu, zkontrolujeme si to po návratu do školy.

 

Zeměpis úterý 22. 9.

Pohyby Zemězápis - zápis zapsat do sešitu

Vyfocený zápis prosím poslat do čtvrtka 24. 9. Děkuji.

 

Dějepis úterý 22. 9.

Poslat ke kontrole úkol z pátku 18. 9. - pracovní sešit str. 5 cv. 6.

Úvod do učiva dějepisutest - vypracovat

Člověk rozumný (Homo Sapiens) - zápis, zápis zapsat do sešitu, přečíst článek v učebnici a vypracovat úkol v pracovním sešitě

Vyfocený test, zápis a úkoly v pracovním sešitě prosím poslat do pátku 25. 9. Děkuji.

 

Anglický jazyk úterý 22. 9.

Unit 2 - učebnice str. 17 Vocabulary - napsat do sešitu AJ Vocabulary, poslouchat, opakovat, učit se - poslech vocabulary

Slovíčka prosím vyfotit a poslat do středy 23. 9. Děkuji.

 

Přírodopis 21.9.

Téma hodiny do školního sešitu je Podmínky života; rozmanitost přírody. Učebnice str. 14+15, přečíst a shrnutí z obou stran napsat do školního sešitu. Dále vypracovat PS str. 10. Znalosti ověřit na stránkách skolasnadhledem.cz pod kodem 480010. Termín zaslání úkolů do 24.9. na mail smazinkovazs@seznam.cz. Děkuji.

 

Anglický jazyk pondělí 21. 9.

kontrola úkolů z pátku 18. 9. - prosím vyfotit a poslat na adresu martmlc@seznam.cz nejlépe během dneška - učebnice str. 10 gramatika - Otázky a krátké odpovědi, Množné číslo podstatných jmen - děkuji

učebnice str. 6 na levé liště dole dotazník přepsat do sešitu a vyplnit - First name, Surname, Date of birth, Place of birth, Address, vyplněné prosím vyfotit a poslat do úterý 22. 9. Děkuji a přeji všem hodně zdraví. Martina Mlčochová 

 

Fyzika 25. 9.

Milí žáci, tento týden bude Vaším úkolem procvičit získané znalosti z tématu SKUPENSTVÍ LÁTEK vypracováním cvičení 1 - 7 v pracovním sešitě na straně 5 a 6.

Dále pokud se Vám již podařilo obstarat injekční stříkačky bez jehly, tak si zkuste provést pokus popsaný v učebnici na straně 14.

Fotografie vyplněných listů pracovního sešitu mi prosím zasílejte na e-mail: suslikova.z@seznam.cz do středy 30. září 2020. Moc Vám děkuji.