Obsah

Naše škola se nachází v krásném přírodním prostředí pod kopcem Kleštěnec na úpatí Litenčické pahorkatiny. Leží v komplexu budov společně se školní jídelnou a tělocvičnou.

V blízkém okolí školy se nachází víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a školní pozemek.

První zmínky o litenčické škole pochází z roku 1814. Farní škola vznikla na náklady farního patrona a kmotřence. Využívala roční důchod 70,51  zlatých .

Škola národní byla postavena roku 1883 na místě dnešní mateřské školy. Stavěl ji zednický mistr Štěrba ze Zdounek. Měla dvě třídy. Až do roku 1894 zde působil jako nadučitel František Hamrla. Třetí třída byla přistavěna v roce 1887. V roce 1917 se stal školním správcem pan Bohumil Stoklasa. Učitelé narukovali. Vyučovalo se ve dvou třídách a návštěva školy byla velmi nedbalá. Mládež velmi zpustla a matky si v mnoha případech nemohly s dětmi poradit. Zasahovat musel místo otců starosta obce, trestáni byli klečením, zavíráním v obecní šatlavě a jiným způsobem. Školní rozpočet v tomto roce byl 1 025 K.,35h.

Od 1. září 1949  byla v budově školy založena újezdní měšťanská škola pro obec Litenčice, Kunkovice, Strabenice, Nítkovice, Hoštice a Honětice. Dvě třídy bývalé obecné školy byly umístěny v zámku. Škola pociťovala stále více nedostatek prostor.

O stavbě nové školy v Litenčicích jednal vážně s ministerstvem školství v roce 1947 tehdejší MNV a zajistil pro stavbu rozsáhlý tříhektarový pozemek na velmi pěkném místě při cestě do Morkovic. Po únoru 1948 bylo jednání přerušeno a věc na čtyři roky usnula. Teprve na podzim roku 1953 byla ustavena z podnětu rodičovského sdružení při škole komise čtyř důvěrníků, která věc znovu přednesla na úřadech. Odpovědní činitelé na krajském úřadu sdělili, že stavba nové školy připadá v úvahu až na rok 1957. Stavba školy však v tomto roce zahájena nebyla.

V roce 1959 byla opět deputace MNV z Litenčic na kraji ohledně stavby nové školní budovy.

Pro nedostatek železa se stavba však musela na návrh  KNV opět o rok odložit.

První nákladní auto s nákladem hrubého kamení přijelo na staveniště příští nové školy až 16. ledna 1961. Tento den se stal pro Litenčice památným. 1. března již byly vyhloubeny sklepy a jámy pro základy. V dubnu byly vyzděny sklepy a kotelna a položen vodovod pro školu. Další měsíce již byly zednické práce v plném proudu. V dubnu roku 1962 byla nová budova základní školy před dokončením. Začal se do ní stěhovat nový nábytek, Který byl přes zimu uložený v sokolovně. Poslední srpnový týden všichni zaměstnanci školy a mnoho brigádníků společně dokončili úpravu nové školní budovy a okolí k slavnostnímu otevření

 a zahájení nového školního roku 1962/63. Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 2. září

za účasti zástupců obce i kraje. Program byl velmi bohatý.

            V nové školní budově bylo devět učeben, jedna pracovna pro fyziku a chemii, jedna sborovna, jedna ředitelna a čtyři menší kabinety. Škola má ústřední topení a samospádný vodovod. Ve školním roce 1962/63 navštěvovalo školu 223 žáků a to z Litenčic, Kunkovic, Strabenic a Honětic, dále z Hoštic a Nítkovic.

Na jaře roku 1962 byly položeny základy stavby nových dílen, které pak přešly v novou školní kuchyň a jídelnu. Po pěti letech byla jídelna dokončena a úředně schválena. Žáci již nemuseli chodit na oběd přes půl vesnice.

Tělesné výchově se vyučovalo v tělocvičně, která byla umístěna v prostorách zámku a na hřišti školy a práce na pozemku se vyučovaly na školním pozemku a v parkové části školy.

            V roce 1978 byl proveden geologický průzkum na připravovanou výstavbu školní tělocvičny. Ta byla otevřena v roce 1983.

            V druhé polovině 90. let se postavila přístavba školní jídelny, což umožnilo žákům a zaměstnancům přecházet ke školnímu stravování bez nutnosti se převlékat a přezouvat.

            Postupnými kroky především po roce 2008 se podařilo vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, školní dílny, revitalizovat školní kuchyňku a celkově modernizovat prostory školy tak, aby odpovídaly současným požadavkům.