Obsah

Zeměpis čtvrtek 8. 10. 

Dekolonizace světazápis zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 15, v pracovním sešitě vypracujte na str. 10 cv. 6, 7, 8, 9. Potřebné informace vyhledávejte na internetu.

Termín splnění středa 14. 10. Děkuji.

 

Zeměpis středa 7. 10.

Kolonizace světazápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 14, vypracuj v pracovním sešitě str. 9 cv. 1, 2, 3, 4, 5 (u cv. 3 a 4 vyhledávejte informace na internetu)

Termín splnění čtvrtek 8. 10. Děkuji.

 

Dějepis z 1.10.

Téma hodiny:  Habsburská monarchie ve 2. polovině 17. -  1. polovině 18. století 

                        České země po 30-leté válce     

1.  uč. str. 13 přečtěte  a zhlédněte prezentaci     habsburská monarchie po 30leté válce.ppt (1.18 MB)       

                     k tomu zápis     české země po 30-leté válce.docx (14.53 kB)   

2.  PS str. 5 - po cvič. 2  

                                       Termín odevzdání úkolů  pondělí 5.října 

 

Zeměpis čtvrtek 1. 10.

Ukazatele pro hodnocení úrovně vyspělosti zemízápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 10 a 11 a vypracujte v PS na str. 6 cv. 6 a 7.

Termín splnění středa 7. 10. Děkuji.

 

Ruský jazyk 30.9.

Téma hodiny:  Как реагировать по-русски, заключение урока 4  

1.  PS str. 40, cvič. 18a) můj příklad -  první puntík:  Прости, я забыл, где ты живёшь.

                      cvič. 18c) můj příklad - první puntík:   Прости, я хотел пригласить тебя в гости, но я забыл.     

2.  PS str. 40-41, cvič. 19 a) si přečtete  a doplníte chybějící slova v cvičení 19 b), doplňujete stejná slova podle cvič. 19 a) s tím rozdílem, že si jen zvolíte jiná jména 

                  Termín odevzdání úkolů  pátek 2.října

 

Zeměpis středa 30. 9.

Chudobazápis - zápis napište do sešitu, v učebnici si přečtěte str. 9 a v PS vypracujte na str. 6 cv. 7, 8.

Termín splnění čtvrtek 1. 10. Děkuji.

 

Anglický jazyk 30.9.

Téma hodiny:  Revising the main points of the unit 10, final revision  

1.  scan:  cvič.  7 :  část  si uděláte ústně, části  b  a c písemně do sešitu      Scan_20200929_211432.jpg (3.63 MB)   

2.  PS cvič.  11,12,13 /52 -53

                                    Termín odevzdání úkolů  čtvrtek 1.října

  

Dějepis z 25.9 

Téma hodiny:  Evropa po 30-leté válce 

1.  test na známky:  opakování - husitství, Jagellonci v Čechách, 30-letá válka 

                    Test-opakování husitství, Jagellonci, 30-letá válka.docx (19.52 kB)

2.  uč. (oranžová novověk  pro 8. roč.) str. 12   přečtěte a zhlédněte prezentaci   Evropa po 30leté válce prezentace.ppt (1.44 MB) 

            k tomu zápis      D 8 tř.Evropa po třicetileté válce.docx (15.04 kB)

3.  PS str.  4

                          Termín odevzdání úkolů středa 30.září

 

Anglický jazyk z 25.9.

Téma hodiny:  Past continuous tense (min.č. průběhový),                                                                                                                                                            Past simple and present perfect in comparison (srovnání min.č. prostého a present perfect)

1.  udělejte zápis gramatiky podle scanu       Scan_20200926_232431.jpg (4.18 MB)  

    k tomu PS cvič. 5, 6, 7, 8/49-51

2.  prac. list -   procvičení slovní zásoby 10. lekce    Revising words unit 10.docx (15.95 kB)  

                         Termín odevzdání úkolů úterý 29.září

 

Český jazyk 25. 9.

V rámci zkoumání slovanských jazyků se pokuste vyřešit obě cvičení v PS na str. 5.

Věřím, že to zvládnete. A můžete zde projevit i svoje zeměpisné znalosti,

event. dějepisné / u obrázků /.

Potom si v souvislosti s opakováním uvědom význam některých českých

přísloví a dej je do pořádku - uč. 10 / 4. Správná znění napiš

do školního sešitu.

Splň do 29. 9. Děkuji.

 

Chemie 25.9.

Téma dnešní hodiny je Oddělování složek směsí, učebnice str. 16+17. Přečíst text a do školního sešitu napsat shrnutí ze str. 17. Vypracovat PS na straně 13 by neměl být problém.  Pokuste si ověřit znalosti na skolasnadhledem.cz pod kodem 397013. Snahu samozřejmě ohodnotím!! Splnit úkol do 30.9.

Český jazyk 24. 9.

Důkladně si pročti text v učebnici na str. 98 - 99. Z tabulky na str. 98 nahoře

si udělej zápis do sešitu.

Poté vypracuj úkoly na str. 4 v PS.

Vše splň do 25. 9.

 

Zeměpis čtvrtek 24. 9.

Regionální nerovnostizápis - zápis napište do sešitu, vypracujte úkoly v PS str. 4 cv. 1, 2.

Termín splnění středa 30. 9. Děkuji.

 

Zeměpis středa 23. 9.

Rozdíly ve vyspělosti zemízápis - zápis napište do sešitu, přečtěte si v učebnici str. 8, vypracujte v PS str. 5, cv. 3, 4.

Termín splnění čtvrtek 24. 9. Děkuji.

 

Český jazyk 22.9. - literatura

Ráda bych viděla, jak jste si minulý čtvrtek poradili s otázkami k textu Gilgamešovo putování...

Proto mi sešit ofotíte a pošlete.

Ale ještě před tím si přečtete text ze str. 11, zapíšete si jeho název

a kde je uveden / najdeš pod textem /, dále odpovíte na otázku č.1 na téže straně.

Další úkoly z mluvnice budou následovat.

Splň do 24.9.

 

matematika 22.9.

Zopakujte si na přiložených příkladech procenta a úměrnosti. Vypracujte do 28.9. do sešitu, po příchodu do školy zkontrolujeme.

procenta.odt (14.51 kB)

 

Přírodopis 21.9.

Téma hodiny do školního sešitu je Vlastnosti minerálů; učebnice str. 16 až 18, přečíst a napsat shrnutí do školního sešitu. Dále vypracovat příslušná cvičení v PS ( bohužel nevím přesná čísla cvičení, protože jak víte mám jiný, tak si musíte pomoci názvy témat na boku stránky). Termín zaslání vypracování je 27.9. na můj mail smazinkovazs@seznam.cz.

 

Chemie 21.9.

Téma hodiny do školního sešitu je Směsi; učebnice str. 14+15. Přečíst, napsat shrnutí ze str. 15 do školního sešitu. Dále vypracovat PS str. 11/1 a celou stranu 12. Prověřit znalosti na skolasnadhledem.cz pod kodem 397012. Vypracování zaslat do 24.9.

 

Ruský jazyk z 21.9.

Téma hodiny:  Упражнения - Сколько лет ?,   глаголы - звонить, быть, учить, посмотреть      

                       ( vše je opakování z minulého roku)

1.  znuvu si projdete, oživíte, příp.  naučíte  číslovky 30-90, 100-900  a podst. jména po číslovkách v uč. str. 61   

    k tomu si přečtete v uč. str. 56 cvič. 3.5 a)  a vypracujete v PS cvič. 8/35, 9/36, 10/37  (již minulý rok bylo to úkolem)

2. znovu si projdete, oživíte, příp. naučíte časování sloves звонить, быть, учить, посмотреть  podle uč.  str. 62

    k tomu vypracujete v PS cvič. 15, 16, 17/39  (již minulý rok bylo to úkolem)

3.   do sešitu přepíšete (psacím písmem)   a podtrhnete tvary výše jmenovaných sloves a výrazy s číslovkou

     Я звоню Косте.   Ему двадцать два года.    Я не забуду, что у него будет день рождения.  Он позвонил мне вчера вечером,              чтобы я не забыл посмотреть подарок Ирине.    Мы посмотрим книги, ты будешь учить русский язык и она будет говорить             по–русски.    В пятницу мы будем у Ирины, ей двадцать один год.

                                 Termín odevzdání úkolů čtvrtek 24. září

 

Anglický jazyk z 22.9.

Téma hodiny:  Great Britain and the sea 

1.   v pátek 18.9. byla zadána dom. úloha podle prac. listu "In 2050", vy mně napíšete čitelně odpovědi (16 vět  s užitím  will/won´t)  na příslušné otázky, můžete psát ve wordu nebo do sešitu, tento úkol budu známkovat    

2.   pro lepší představu o přímořských krásách VB zhlédněte  2 videa o turisticky lákavých přímořských resortech  "Isle of Sky"  a                           Cornwall             https://www.youtube.com/watch?v=TJR7gAsg9ao                                                                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=oM1T6NXjTeo

     přečtěte  si text "Cornwall and the sea"   Scan_20200921_233821.jpg (5.58 MB)  a do sešitu napište o čem je text a, b, c. Stačí               jedna nebo dvě věty ke každému písmenu. 

3.   napište si slovíčka této  10. lekce   Scan_20200921_235303.jpg (4.46 MB)

4.   PS   (7. třída) cvičení 1,2,3/47-48 

                         Termín odevzdání úkolů čtvrtek  24. září 

 

Dějepis z 22.9.

Téma hodiny:      Opakování :      30-letá válka 

1.     Pročtěte a oživte si události kolem 30-leté války,  v přiloženém souboru máte učební text a pracovní list v jednom, prac. list si             nalepte do sešitu, nemusíte mi to posílat           třicetiletá válka - učební text + PL.pdf (1.39 MB)

2.     Ještě jeden pracovní list zaměřený jen na počátek 30-leté války, tj. na české stavovské povstání rovněž si jej nalepte do sešitu a            nemusíte mi to posílat        30-letá válka PL.docx (1.92 MB)  

3.    Příští hodinu bude test na opakování:  husitství,  doba jagellonská v Čechách,   30-letá válka

                         Termín splnění úkolů pátek 25. září