Obsah

Rámcový režim dne


11.20 - 12.30

oběd, hygiena, odpočinkové a zájmové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

12.30 - 13.15

hlavní zájmová činnost

13.15 - 14.15

rekreační činnosti (pobyt venku, vycházky) hygiena, svačina, odchody dětí

14.15 – 15.00

didaktické hry – příprava dětí na vyučování

individuální odpočinkové činnosti

odchody dětí, ukončení činnosti školní družiny a dozoru nad dětmi

15.05

uzavření školní družiny

 

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí,ale i k náladě a přání dětí.

V době prázdnin není školní družina v provozu.


Pravidla chování ve školní družině


Co nemůžeme:

1/ Nesmím fyzicky ubližovat ostatním dětem v ŠD

2/ Nesmím používat vulgární slova

3/ Nesmím běhat po třídě a ničit zařízení třídy

4/ Nesmím bez dovolení vychovatelky kreslit na tabuli

5/ Nesmím odcházet ze třídy bez svolení vychovatelky

 

Platby za pobyt ve školní družině