Obsah

Rámcový režim dne

6.25 - 7.25

ranní družina, zájmové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

11.20 - 12.30

oběd, hygiena, odpočinkové a zájmové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

12.30 - 13.15

hlavní zájmová činnost

13.15 - 14.15

rekreační činnosti (pobyt venku, vycházky) hygiena, svačina, odchody dětí

14.15 – 16.00

didaktické hry – příprava dětí na vyučování

individuální odpočinkové činnosti

odchody dětí, ukončení činnosti školní družiny a dozoru nad dětmi

16.00

uzavření školní družiny

 

Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí,ale i k náladě a přání dětí.

V době prázdnin není školní družina v provozu.

 

Úplata za školní družinu