Obsah

Spolupráce s rodiči


Individuální rozhovory s rodiči týkající se spolupráce

 • průběžně


Propagace školy na veřejnosti

 • den otevřených dveří v MŠ - březen
 • ukázky výchovné práce s dětmi - průběžně
 • nástěnky a výstavky prací dětí - průběžně
 • výstavky v MŠ - ovoce a zelenina z naší zahrádky - září
 • moje oblíbená kniha - březen
 • výtvarné a rukodělné práce dětí - červen


Společné akce školy a rodiny

 • zdobení tykví, práce s přírodninami - říjen
 • zdobení mikulášských perníčků - listopad
 • Mikulášská nebo Vánoční besídka - prosinec
 • karnevalové vystoupení -únor
 • den otevřených dveří - březen
 • jarní tvoření - březen
 • svátek matek (popř. Den rodin) - besídka - květen
 • oslava Dne dětí spojená s vyhodnocením sběru starého papíru - červen
 • rozloučení s předškoláky a jejich rodiči - červen


Vystoupení dětí pro rodiče a veřejnost

 • Mikulášské posezení  / popř. Vánoční posezení/ - prosinec
 • na veřejném zasedání Městyse Litenčice - prosinec
 • karnevalové vystoupení - únor
 • oslava Svátku matek, popř. den rodin - květen


Pomoc rodičů škole

 • drobné opravy hraček
 • šití a pletení oblečků na panenky
 • ovoce a zelenina pro děti na svačinku
 • sponzorské dary od zaměstnavatelů
 • kopírování pracovních listů a omalovánek pro děti


Zapojení do sběru odpadových surovin

 • sběr papíru