Obsah

Učební plán

1. stupeň

 

Vzdělávací oblast

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Dispon. časová dotace

Celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

 

8+1

 

8+1

 

7+2

 

6+2

 

6+1

 

8

 

43

Cizí jazyk

-

-

3

3

3

-

9

Matematika a její aplikace

 

Matematika

 

4+1

 

4+1

 

4+1

 

4+1

 

4+1

 

5

 

25

Informační a komunikační technologie

 

Informatika

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

 

-

 

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

-

-

-

 

12

Přírodověda

-

-

-

2

2

-

Vlastivěda

-

-

-

1

1+1

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

-

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

-

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

-

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

-

5

Celkem

 

21

21

24

26

26

14

118